Fast-track for your digital needs

We are a Software House that uses Automation, AI and No-Code
technology to deliver digital solutions faster and at a fraction of the cost of traditional coding houses

Our Solutions

Business & Product Concept

We have a team of former startup CEOs and strategy consultants who specialize in scaling businesses. We identify areas for improvement and determine how technology can assist. With our expertise, we select the best tools to address your challenges. Let's collaborate to enhance your business further!

automation and AI deployment

Harness the power of automation and AI to grow your business. Streamline operations, enhance products, and improve services to drive efficiency and growth. With our expertise, every task becomes more effective. Partner with us for a forward-thinking and optimized business journey!

web & mobile development

We cover all web & mobile development - from landing pages and e-commerce to advanced SaaS and marketplaces. With no-code tech, we provide swift, affordable builds tailored for innovation. Begin with a cost-effective MVP, and as your ambitions grow, we will elevate it to grand success.

Our technology

5x faster - thanks to no-code and automation!

We harness no-code tech and automation tools to speed up development, completing projects up to 5 times faster than usual!
Our rapid builds ensure you spend less, giving you visible savings. The benefits, however, go beyond just cost. You can start earning sooner and get to market before anyone else. Plus, with our approach, you can swiftly introduce changes to the product adjusting it based on user feedback, ensuring your growth.
With us, you're not merely crafting a product; you're guaranteeing cost-effectiveness and a competitive advantage. Partner with us and bring your vision to life in record time!

Our business-centric approach

We are Effective - thanks to our experience

Our expertise goes beyond just technology; it's deeply rooted in understanding businesses inside out.
We've piloted our own tech startups and have provided expert insights to world-renowned companies. This experience has given us the ability to precisely pinpoint where technology can elevate your business. It's not about building technology for the sake of it. It's about crafting the right solutions that fit your business needs perfectly.
With us, you're not getting just a product; you're investing in a solution tailored to drive your business forward. Let's build what's best for your future, together.

our Lead Crew

Jan Rudziński

Entrepreneur and business strategist with extensive experience in startups and innovation. His achievements range from leading roles in prestigious organizations like Deloitte and Carlsberg Group to founding his own startup - Tandu. This unique blend of corporate and entrepreneurial experience positions him to offer invaluable insights and direction.

Patryk Bednarz

An experienced manager with a decade in innovation and venture building, Patryk has led 50+ major projects for global corporations. n recent years, he's pivoted towards fostering new businesses, notably steering a startup company as its CEO. His experience enables him to manage highly effective business growth projects

RafaL Dolega

A Technology expert with strong track record in tech product development for top-tier companies. Having excelled in leadership roles across diverse sectors, Rafał combines hands-on development experience with strategic oversight. His rich background ensures the successful execution of tech projects.

Contact Us

© All rights reserved.

Budujemy cyfrowe produkty - szybko i skutecznie

Jesteśmy Software House'em, który korzysta z automatyzacji, AI oraz technologii No-Code, aby dostarczać cyfrowe rozwiązania szybciej i taniej niż tradycyjni programiści.

Nasze usługi

Strategia rozwoju biznesu i produktu

Nasz zespół skupia doświadczonych liderów startupów i ekspertów ds. strategii biznesowych. Dzięki temu umiemy dogłębnie zrozumieć Twoje wyzwania i potrafimy wskazać obszary do rozwoju. Na tej podstawie wybierzemy rozwiązania i technologie idealnie dopasowane do Twoich potrzeb!

Automatyzacja i wdrożenie AI

Pomożemy Ci wykorzystać moc automatyzacji i sztucznej inteligencji do rozwoju swojego biznesu. Uprość swoje operacje, rozwiń produkty i podnieś jakość usług.
Dzięki nam twoje codzienne obowiązki staną się znacznie łatwiejsze, a Twoje produkty bardziej atrakcyjne.

Produkty web i mobile

Budujemy pełen zakres produktów - od stron, e-commerce, aż po zaawansowane SaaS i marketplace'y. Korzystając z technologii no-code, gwarantujemy szybkie i atrakcyjne cenowo realizacje.
Bardzo lubimy pracę nad innowacjami. Pomożemy Ci stworzyć MVP i wesprzemy w jego dalszym rozwoju.

Nasza Technologia

5x szybciej - dzięki wykorzystaniu no-code i automatyzacji!

Wykorzystując technologię no-code i automatyzację, skracamy czas realizacji projektów nawet 5-krotnie!
Dzięki temu oszczędzisz czas oraz osiągniesz wymierne korzyści finansowe. Szybsza realizacja to niższe koszty całego przedsięwzięcia oraz szybszy zwrot z inwestycji.
Dodatkowo, nasze rozwiązania pozwalają na elastyczne wprowadzanie zmian w produkcie. Możesz więc ciągle go udoskonalać i dostosowywać do aktualnych potrzeb rynku i Twoich klientów.
Z nami przekształcisz swoje wizje w rzeczywistość w rekordowym czasie!

Nasze podejście

Jesteśmy skuteczni dzięki dobremu rozumieniu potrzeb biznesu

Nie skupiamy się tylko na technologii, ale przede wszystkim patrzymy na biznes i to jak produkty cyfrowe mogą go rozwinąć.
Prowadziliśmy własne startupy oraz doradzaliśmy wielkim, globalnym firmom. To doświadczenie nauczyło nas, rozumieć biznes i to jaką rolę powinna w nim pełnić technologia.
Chcemy tworzyć rozwiązania, które idealnie pasują do Twoich potrzeb. Najpierw analizujemy Twoje potrzeby, a dopiero potem dobieramy odpowiednie narzędzia.
Współpracując z nam, dostajesz nie tylko produkt, ale przemyślane rozwiązanie, które pomoże Twojej firmie ruszyć do przodu.

Nasi Liderzy

Jan Rudziński

Przedsiębiorca i strateg biznesowy z szerokim doświadczeniem w zakresie startupów i innowacji. Prowadził zespoły jako manager w Deloitte i Grupie Carlsberg, założył własny startup - Tandu. To wyjątkowe połączenie doświadczenia korporacyjnego i przedsiębiorczego umożliwia mu głębokie zrozumienie biznesu i jego potrzeb.

Patryk Bednarz

Przedsiębiorca i manager z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w obszarze innowacji i venture building'u. Zrealizował ponad 50 dużych projektów dla światowych korporacji i pełnił funkcję CEO w startupie technologicznym. Aktualnie koncentruje się na wdrażaniu innowacji i wspieraniu rozwoju nowych biznesów.

RAFAŁ DOŁĘGA

Ekspert w dziedzinie technologii z imponującym doświadczeniem w zakresie tworzenia produktów cyfrowych.
Rafał osiągał sukcesy zarówno jako programista jak i lider projektów oraz zespołów. Łączy praktyczne doświadczenie z szeroką wiedzą, strategiczną analizą i holistycznym spojrzeniem.

Skontaktuj się z nami

© All rights reserved.

Dziękujemy!

Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej. Dobrego dnia!

Thank You!

We will answer as soon as possible. Have a nice day!